REGULARIZAREA DAUNELOR | Avus.ro

REGULARIZAREA DAUNELOR

Regularizarea daunelor internaționale / transfrontaliere înseamnă gestionarea completă a întregului proces prin care este reparat prejudiciul produs persoanei sau întreprinderii păgubite. Managementul internațional al daunelor permite ca fiecare daună să poată fi regularizată între cele două părți implicate, anume păgubitul și cel care a produs paguba, sau un asigurător. AVUS worldwide claims service verifică și regularizează daune în următoarele domenii de asigurare: asigurare RCA, asigurare de călătorie, asigurare de accident, asigurare de sănătate, asigurare de răspundere civilă și asigurare de protecție juridică. Oferta noastră de servicii include investigarea, verificarea, regularizarea și regresul pentru daunele la persoane, bunuri, patrimoniale și nepatrimoniale în peste 150 de țări.

ASIGURARE RCA

Dv. asigurați vehicule, respectiv pe proprietarii, șoferii și pasagerii acestora

NOI VERIFICĂM

pretențiile de despăgubire formulate în urma daunelor materiale, morale și patrimoniale și analizăm dacă acestea sunt întemeiate ținând cont de normele și reglementările aplicabile – la nevoie și prin colaborare cu experți externi.

Frauda în asigurări

La nivel european, în medie 10% din toate dosarele de daună prezintă urme de fraudă. Noi verificăm orice tentativă de fraudă în toate cazurile ce ne-au fost încredințate.

NOI REGULARIZĂM

respingând pretențiile neîndreptățite/nemotivate (chiar și în cadrul litigiilor) și asigurând compensarea pretențiilor justificate.

NOI OFERIM

o rețea paneuropeană de corespondenți în temeiul Sistemului Carte Verde, de reprezentanțe de despăgubiri în temeiul Directivei UE privind asigurarea RCA și de regularizatori de daune în cadrul liberei circulații a serviciilor în Spațiul Economic European.

Regres

Daunele regularizate ar putea oferi o posibilitate de regres. Noi verificăm și realizăm pentru dv. regresul la nivel mondial.

ASIGURARE DE CALATORIE

Dv. asigurați persoane care călătoresc, studiază sau lucrează în străinătate

NOI VERIFICĂM

cuantumul și justificarea decontărilor pentru anulare, întârziere, întoarcere prematură, repatriere precum și pentru valoarea bagajelor în caz de distrugere, pierdere sau furt – la nevoie și prin colaborare cu experți externi.

Frauda în asigurări

La nivel european, în medie 10% din toate dosarele de daună prezintă tentative de fraudă. Noi verificăm orice intervenție/încercare de fraudă în cazurile ce ne-au fost încredințate.

NOI REGULARIZĂM

respingând pretențiile nejustificate sau neacoperite și asigurăm decontările probatoare justificate. Serviciile noastre referitoare la asigurarea de sănătate pe perioada călătoriei, de accidente pe perioada călătoriei sau de răspundere civilă pe perioada călătoriei le regăsiți în paginile următoare

Regres

Daunele regularizate ar putea oferi o posibilitate de regres. Noi verificăm și realizăm pentru dv. regresul la nivel mondial.

ASIGURARE DE SANATATE

Dv. asigurați persoane care primesc tratament medical în străinătate sau, în calitate de asigurător social,  oferiți tratament medicinal pentru străini

NOI VERIFICĂM

cuantumul și justificarea decontărilor pentru tratamentele medicale, internările, medicamentele și repatrierile din motive medicale solicitate.

Frauda în asigurări

La nivel european, în medie 10% din toate dosarele de daună prezintă încercări de fraudă. Noi verificăm orice tentativă de fraudă în cazurile ce ne-au fost încredințate.

NOI REGRESĂM

costurile medicale suportate de dv. de la persoana responsabilă sau asigurătorul acesteia.

NOI REGULARIZĂM

respingând pretențiile neîntemeiate sau neacoperite și asigurăm decontările justificate.

Regres

Daunele regularizate ar putea oferi o posibilitate de regres. Noi verificăm și realizăm pentru dv. regresul la nivel mondial.

ASIGURARE DE ACCIDENT

Dv. asigurați persoane care sunt în concediu, studiază sau lucrează în străinătate

NOI INVESTIGĂM

modalitatea de producere a accidentului, în special cu privire la o eventuală exonerare a obligațiilor dv. – la nevoie prin colaborare cu experți externi.

NOI VERIFICĂM

cuantumul și justificarea decontărilor pentru costuri de intervenție, căutare, recuperare, tratamente medicale în urma unui accident precum și repatrierea și evaluarea pensiei cuvenite în cazul unei infirmități permanente. De asemenea verificăm posibilitățile de regres pentru fracțiile pentru care există drept de regres.

NOI REGULARIZĂM

respingând pretențiile neîntemeiate sau neacoperite și asigurăm decontările justificate.

Frauda în asigurări

La nivel european, în medie 10% din toate dosarele de daună prezintă încercări frauduloase. Noi verificăm orice tentativă de fraudă în cazurile ce ne-au fost încredințate.

Regres

Daunele regularizate ar putea oferi o posibilitate de regres. Noi verificăm și realizăm pentru dv. regresul la nivel mondial.

ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA

Dv. asigurați persoane care provoacă daune terților în străinătate sau întreprinderi care își extind afacerile în străinătate sau își exportă produsele

NOI VERIFICĂM

pretențiile de despăgubire formulate în urma daunelor materiale, morale și patrimoniale și analizăm dacă acestea sunt fondate, ținând cont de normele și reglementările aplicabile – la nevoie și prin colaborare cu experți externi.

Frauda în asigurări

La nivel european, în medie 10% din toate dosarele de daună prezintă urme de fraudă. Noi verificăm orice tentativă de fraudă în cazurile ce ne-au fost încredințate.

NOI REGULARIZĂM

respingând pretențiile neîntemeiate (chiar și în cadrul litigiilor) și asigurând compensarea pretențiilor justificate.

Regres

Daunele regularizate ar putea oferi o posibilitate de regres. Noi verificăm și realizăm pentru dv. regresul la nivel mondial.

ASIGURARE DE PROTECTIE JURIDICA

Dv. asigurați persoane care au suferit prejudicii în străinătate sau necesită apărare într-un proces penal în străinătate.

NOI INVESTIGĂM ȘI VERIFICĂM

starea de fapt în cazul daunelor materiale, morale și patrimoniale, obținând expertize medico-legale, devize, facturi de reparație etc.

Frauda în asigurări

La nivel european, în medie 10% din toate dosarele de daună prezintă urme de fraudă. Noi verificăm orice tentativă de fraudă în cazurile ce ne-au fost încredințate.

NOI INTERMEDIEM ȘI COORDONĂM

în cazul unui proces asigurând o reprezentare printr-un avocat specializat în străinătate.

NOI REGULARIZĂM

recuperând pretențiile de despăgubire ale clienților dv. pe cale amiabilă.

Regres

Daunele regularizate ar putea oferi o posibilitate de regres. Noi verificăm și realizăm pentru dv. regresul la nivel mondial.